Bế mạc kỳ họp thứ năm – HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI

Ngày 08.12, kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ 3 và bế mạc. Các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên, các cơ quan hữu quan trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại hội trường.

Lãnh đạo 05 cơ quan, đơn vị đã trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường gồm: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh. Trong đó, trả lời tập trung vào một số vấn đề cử tri nêu về:  Chính sách phát triển nông nghiệp; về vấn đề dồn điền đổi thửa; về hoạt động của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi; về quản lý chất lượng của vật tư sản xuất nông nghiệp trên thị trường; về thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn,... Việc tuyển dụng công chức, viên chức;  chính sách cho cán bộ chuyên trách tại cơ sở;  về giải quyết các thủ tục đối với các trường hợp nghỉ chế độ diện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ khi nhận được đề nghị của các địa phương. Việc hỗ trợ kinh phí dồn thửa đổi ruộng; Việc hỗ trợ các kinh phí liên quan đến xây dựng nông thôn mới; về quản lý kinh phí của Hội nạn nhân chất độc da cam. Việc tu sửa, nâng cấp các di tích lịch sử, văn hóa; việc quản lý, sử dụng tiền tiến cúng tại các di tích lịch sử. Biện pháp xử lý  đối với các công ty, doanh nghiệp nợ đọng thuế,…

Các ý kiến, kiến nghị khác của cử tri trong tỉnh được lãnh đạo các sở, ngành trả lời bằng văn bản.

Tiếp theo, HĐND tình đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018. Trong đó, thực hiện ngay việc xây dựng  và thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ và Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo hướng thâm canh cao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đẩy mạnh việc thành lập HTX, doanh nghiệp từ các hộ gia đình, trang trại sản xuất nông nghiệp để sản xuất theo chuỗi, tiêu thụ sản phẩm, giao dịch vốn tín dụng,... Đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận hộ trang trại, doanh nghiệp vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh cải cách hành chính để nông dân tiếp cận với sản xuất. Nâng cao năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư thuận lợi; phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ;  Đồng thời đầu tư nhanh thiết chế dịch vụ xã hội tại các đô thị, khu công nghiệp tập trung như: Nhà ở người lao động, thiết chế văn hóa, cơ sở giáo dục, y tế.

Thực hiện nghiêm kỷ luật thu chi, những nhiệm vụ chi mà cuối năm không thực hiện được sẽ chuyển sang những nội dung, nhiệm vụ các đơn vị khác có khối lượng hoàn thành, cương quyết không cho chuyển nguồn sang năm sau.

Thực hiện đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục: Đổi mới phương pháp dạy học toàn diện, nâng cao trình độ giáo viên, xây dựng trường chuẩn, đổi mới thi cử: khắc phục học tủ, học lệch, tiêu cực trong thi cử, trong dạy thêm, học thêm; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống; tăng cường thanh tra cơ sở mầm non chú trọng phòng và xử lý nghiêm bạo lực học đường. Đầu tư xây dựng mới Trường THPT Chuyên Hưng Yên, tạo mọi điều kiện để Trường Đại học Bách khoa, Học viện y học cổ truyền về tỉnh. Tăng cường giao lưu, liên kết giáo dục với các nước để tiếp cận với trình độ giáo dục quốc tế nhất là trong khu vực.

Chủ động chuyển sang tự chủ tài chính, giảm biên chế hành chính; đổi mới phong cách phục vụ (tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế huyện phải cải cách hành chính, bố trí bàn đón tiếp, hướng dẫn bệnh nhân từ 01/01/2018); quản lý chặt y tế...là cơ sở, y dược tư nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao hiệu quả liên kết bệnh viện vệ tinh để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao trình độ bác sỹ của tỉnh. Hỗ trợ kinh phí cho học sinh, người nghèo, người có công, người dân có thu nhập trung bình trong các chính sách an sinh xã hội.

Hai lĩnh vực giáo dục, y tế phải thực hiện giảm biên chế (nhất là hành chính) 2,5%/năm (không nói do tăng giường bệnh, do tăng lớp học, học sinh); sắp xếp đội ngũ cán bộ hành chính như kế toán trường, y tế học đường, thiết bị trường học.

Nâng cao chương trình đào tạo nghề, liên kết chặt chẽ giữa người lao động, cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp sử dụng lao động, chỉ đào tạo nghề mà xã hội, doanh nghiệp cần, đẩy mạnh hỗ trợ việc làm,...

Đầu tư các thiết chế văn hóa, hạ tầng du lịch, có các giải pháp đồng bộ du lịch tâm linh, sinh thái để đưa du lịch Hưng Yên sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Hưng Yên có nhiều lợi thế.

Ưu tiên dạy nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn, kết nối, hỗ trợ tìm việc làm, tự tạo việc làm. Hoạt động khuyến công, nông, khuyến ngư; củng cố hệ thống khuyến nông cơ sở; tổ chức, đào tạo, tập huấn và sử dụng đội ngũ khuyến nông cơ sở, hướng dẫn các hộ gia đình vay vốn, sử dụng nguồn vốn, tổ chức sản xuất, cách chi tiêu trong gia đình; hoạt động hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi: Tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm tuân thủ pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức một cách thiết thực theo từng vị trí việc làm, khối lượng công việc được giao, mức độ chất lượng, thời gian ban hành, tránh việc đánh giá hình thức định tính, cảm quan, thiếu khách quan.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng ban hành văn bản QPPL; rà soát, sắp xếp, tổ chức lại, phân loại, chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao về văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị cố ý làm trái các quy định pháp luật, nhũng nhiễu, phiền hà, gây khó khăn cho người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; chủ động ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại không để bị động, bất ngờ. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tập trung các giải pháp phòng, chống cháy nổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông, nhất là dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và lễ hội đầu Xuân.

Các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua 21 nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên khẳng định: Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp lần thứ năm - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra. Đồng thời đánh giá cao sự tích cực của các ngành hữu quan và các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp cũng như các ý kiến chất vấn tại hội trường. Thông qua chất vấn và các ý kiến thảo luận tại tổ để cơ quan chuyên môn cũng như các địa phương nắm bắt tình hình thực tế, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của kỳ họp; các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan để giải quyết theo quy định.


Nguồn tin: hungyen.gov.vn