Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ năm – HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI

Ngày 07/12, kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ 2. Các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Buổi sáng, kỳ họp nghe UBND tỉnh trình bày tiếp các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc không thu phí, lệ phí đối với cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2018 – 2021;… Tòa án nhân dân tỉnh trình bày báo cáo công tác xét xử năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày báo cáo tình hình chấp hành pháp luật và công tác kiểm sát năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Thường trực HĐND tỉnh trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2018. Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra về: Tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017, nhiệm vụ giải pháp năm 2018; về việc không thu phí, lệ phí đối với cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; về việc thực hiện Đề án thu hút sinh viên đại học tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2018-2021. Báo cáo sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.  Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017, nội dung hoạt động chủ yếu năm 2018.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại 5 tổ, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết được trình bày tại kỳ họp. Qua thảo luận, các ý kiến cơ bản đồng tình với các báo cáo của UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh trình tại kỳ họp. Đồng thời, tham gia một số ý kiến đề nghị: Việc thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; việc thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Các giải pháp hữu hiệu tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 39a/KH-UBND của UBND tỉnh có hiệu quả và ổn định an ninh nông thôn. Cần có cơ chế hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư; hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, kinh phí phù hợp với từng địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, môi trường thu hút các dự án đầu tư; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; có chế tài xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nợ đọng thuế nhiều năm; cần tăng cường công tác quản lý việc xả thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Cần có biện pháp khắc phục tình trạng giải ngân chậm ở một số dự án; khắc phục tình trạng chậm quyết toán các dự án, công trình; tình trạng nợ công nói chung và nợ trong xây dựng nông thôn mới;…

Theo chương trình làm việc, ngày mai 08.12, kỳ họp bước sang ngày làm việc thứ ba. 


Nguồn tin: hungyen.gov.vn