Tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngộ độc thực phẩm

Trong 2 ngày (7 và 8 tháng 11 năm 2013), Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế phối hợp với Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý ngộ độc thực phẩm cho cán bộ y tế tuyến quận/huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tham dự lớp tập huấn có sự tham dự của lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, lãnh đạo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh và 96 học viên đến từ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng thuộc 24 quận/huyện của thành phố Hồ Chí Minh.

(Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long, phát biểu tại buổi tập huấn)

Bế mạc lớp tập huấn, TS. Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã khẳng định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xử lý, cung cấp thông tin kịp thời khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra, đồng thời đề nghị các học viên triển khai ứng dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngộ độc thực phẩm.

Tham dự lớp tập huấn có sự tham dự của lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, lãnh đạo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh và 96 học viên đến từ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng thuộc 24 quận/huyện của thành phố Hồ Chí Minh.

(Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long, phát biểu tại buổi tập huấn)

Bế mạc lớp tập huấn, TS. Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã khẳng định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xử lý, cung cấp thông tin kịp thời khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra, đồng thời đề nghị các học viên triển khai ứng dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngộ độc thực phẩm.

Tham dự lớp tập huấn có sự tham dự của lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, lãnh đạo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh và 96 học viên đến từ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng thuộc 24 quận/huyện của thành phố Hồ Chí Minh.

(Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long, phát biểu tại buổi tập huấn)

Bế mạc lớp tập huấn, TS. Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã khẳng định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xử lý, cung cấp thông tin kịp thời khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra, đồng thời đề nghị các học viên triển khai ứng dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngộ độc thực phẩm.

Tham dự lớp tập huấn có sự tham dự của lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, lãnh đạo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh và 96 học viên đến từ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng thuộc 24 quận/huyện của thành phố Hồ Chí Minh.

(Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long, phát biểu tại buổi tập huấn)

Bế mạc lớp tập huấn, TS. Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã khẳng định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xử lý, cung cấp thông tin kịp thời khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra, đồng thời đề nghị các học viên triển khai ứng dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngộ độc thực phẩm.

Tác giả bài viết: ThS. Cao Văn Trung -VFA

Nguồn tin: vfa